Vysunuté pracovisko: Školská 55

Náš web sa presunul na stránky ministerstva školstva.

                                                                                     https://szsletanovce.edupage.org/

Adresa:
Slovenského raja 16
053 13 Letanovce
Telefón: +421 53 / 4298 644
Mobil: +421 911 489 001