Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Trieda
Triedny učiteľ
0. A
Mgr. Sylvia Hudáková
0. B
Mgr. Ružena Mirgová
I. A
Mgr. Slávka Panenková
II. A
Mgr. Andrea Labancová
III. A
Mgr. Marcela Rusnáková
IV. A
Mgr. Katarína Jurčová
IV. B
Mgr. Marian Kotrady
IVP I.
Ing. Alfred Múdry
IVP II.
Mgr. Ladislav Wzoš
IX. A
Mgr. Andrea Donová
ŠKD-I. oddelenie
Veronika Kovalovská
ŠKD-II. oddelenie
Bc. Gabriela Kromková
V. A
Mgr. Gabriela Hnatkovičová
V. B
Mgr. Irena Magerová
VI. A
Mgr. Gabriela Gorelová
VI. B
Mgr. Marián Capulič
VI. C
Mgr. Andrej Hudáček
VII. A
Mgr. Katarína Neupauerová
VII. B
Mgr. Daniela Olejníková
VIII. A
Mgr. Ondrej Urban