Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Trieda
Triedny učiteľ
0. A
Mgr. Sylvia Hudáková
I. A
Mgr. Slávka Panenková
I. B
Mgr. Ružena Mirgová
II. A
Mgr. Andrea Labancová
II. B
Mgr. Marian Kotrady
III. A
Mgr. Marcela Rusnáková
IV. A
Mgr. Katarína Jurčová
IVP I.
Ing. Alfred Múdry
IVP II.
Mgr. Ladislav Wzoš
V. A
Mgr. Gabriela Hnatkovičová
V. B
Mgr. Irena Magerová
VI. A
Mgr. Gabriela Gorelová
VI. B
Mgr. Marián Capulič
VII. A
Mgr. Katarína Neupauerová
VII. B
Mgr. Daniela Olejníková
VII. C
Mgr. Andrej Hudáček
VIII. A
Mgr. Ondrej Urban
VIII. B
Mgr. Andrea Donová