Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Dodávateľ
Názov
Platnosť od
Platnosť do
Suma
 
Ing. Jozef Neupauer
Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb siete NeuNet
20.11.2018
31.12.0000
26,54 €
Ing. Jozef Neupauer
Zmluva o pripojení
16.10.2018
31.12.0000
6,99 €
Obec Letanovce
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
05.10.2018
31.12.0000
0,00 €
Obec Letanovce
Zmluva o dodávke pitnej vody
05.10.2018
31.12.0000
0,00 €
Komenský s.r.o.
Dodatok č. DBK/18/06/0761 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/04/052 zo dňa 01.04.2010
26.06.2018
31.12.0000
0,00 €
Ján Lorinc
Zmluva o dielo
25.06.2018
30.08.2018
4601,58 €
osobnyudaj.sk s.r.o.
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
22.03.2018
30.11.-0001
0,00 €
ZO OZ pri ŠZŠ Letanovce
Kolektívna zmluva
31.05.2016
31.05.2020
0,00 €
ZO OZ pri ŠZŠ Letanovce
Zásady čerpanie sociálneho fondu 2016
31.05.2016
31.12.2016
0,00 €
Lavano s.r.o.
Zmluva o dodávke tovaru
30.12.2014
31.12.2015
0,00 €
Medison s.r.o.
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
30.12.2014
31.12.2016
0,00 €
Pohoda Services s.r.o.
Zmluva o dielo 10/2014
18.12.2014
31.12.2014
6071,10 €
Slovak Telecom a.s.
Dohoda o zmene osoby účastníka zmluvy
04.12.2014
07.12.2016
14,90 €
Slovak Telecom a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
02.12.2014
02.12.2016
28,20 €
Slovak Telecom a.s.
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
02.12.2014
05.06.2016
14,90 €
Orange Slovensko a.s.
Dodatok Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
27.10.2014
19.04.2016
27,00 €
ING TATRY SYMPATIA
Zamestnávateľská zmluva
26.02.2014
08.12.2014
0,00 €
Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Letanovce
Dodatok zmluvy o nájme budovy Slovenského raja č.16
13.06.2013
31.12.2018
795,00 €
Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Letanovce
Dodatok nájomnej zmluvy budovy Slovenského raja č. 53
13.06.2013
31.12.2018
424,00 €
Slovak Telecom a.s.
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
14.03.2013
13.03.2015
0,00 €
Celkom
12037,28 €