Hlavná budova školy: Slovenského raja 16

Žiakom sa vypláca cestovné v súlade so smernicou č. 9/2009. Nárok na výplatu cestovného vzniká za dní, ktoré boli v škole. Cestovné sa vyrátava na základe ceny cestovného lístka. Prepláca sa vo výške 100%. Žiaci z miesta bydliska, ktoré je totožné s miestom školy nárok na výplatu cestovného nemajú.

Smernica č. 9/2009